Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2018 20:06, số lượt xem: 281

Facebook như là một thú chơi
Đón chào thiên hạ khắp muôn nơi
Vào đây bạn trẻ tươi hoa nở
Tới đó cao niên ấm nụ cười
Mộng đấy mà sao nhiều nét đẹp
Thực chăng nên cũng lắm sầu rơi
Buồn vui âu cũng tuỳ tâm cảm
Hoà khí là câu nguyện suốt đời