Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2017 07:59, số lượt xem: 266

Đứng trước bệnh ung thư
Mọi người đều bình đẳng
Ung thư tốt thế ư?
Không đâu đừng có tưởng

Nó mà đã ghé thăm
Mời ra là khó lắm
Đừng để nó lên thuyền
Cùng đi là sẽ đắm...