Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 07:09, số lượt xem: 226

Có bộ phim nghệ thuật
Làm rồi ít người xem
Đã tốn tiền nhà nước
Lại buồn cho diễn viên

Có bộ phim thị trường
Lại là phim đông khách
Vừa được lắm người khen
Còn lãi nhiều mới thích

Dù sơn hào hải vị
Mà nấu chẳng ra sao
Ai cấm được Thượng Đế
Về ăn rau muống sào?