Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2015 08:46, số lượt xem: 262

Linga ai đặt ở đây
Cả Yoni nữa cho đầy đủ nhau
Nắng mưa liệu có phai màu?
Phồn sinh phồn thực cũng vào cõi mê
Bao đêm trăng tỏ thầm thì
Bao ngày nắng bỏng không hề xa nhau
Người xem chẳng hỏi một câu
Đêm đêm về lại cùng nhau trả lời