Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 13:38, số lượt xem: 232

Ở thủ đô nước Mỹ
Có bức tường đá đen*
Khắc tên bao tử sĩ
Chết trận ở Việt Nam

Năm nào mẹ cũng đến
Để hôn vào tên con
Sờ lên da dẻ chúng
Gió mưa gầy đi không?

Những dòng tên cao hơn
Quá tầm tay mẹ với
Xin gửi gió nụ hôn
Để con không buồn tủi

Mai này xa vắng mẹ
Các cháu sẽ đến thăm
Bức tường ơi nhớ kể
Giá đừng có chiến tranh!
Các con ơi nhớ kể
Giá đừng đến Việt Nam!

*: Bức tường đá đen ở thủ đô nước Mỹ có tên 58.282 tử sĩ chết trận ở Việt Nam.