Cầm bút mãi mà chưa viết được gì, thôi đành viết về cái sự không viết được ấy,,,