Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2017 13:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 31/01/2020 01:15, số lượt xem: 337

Tổng thống nước kia bỗng bất ngờ
Tung lên trên mạng một bài thơ
Mấy mươi thứ trưởng đều Link hết
Tướng tá trăm nghìn cũng khoái mơ
Các bộ cục ban đều cổ vũ
Bao thành tỉnh huyện cố hoan hô
Tài năng ẩn mãi trong sâu thẳm
Nay đã hiện ra thật sững sờ