Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2016 08:25, số lượt xem: 329

Bao năm lẻ bóng một mình
Mà sao Trăng vẫn đẹp xinh nõn nà
Vì trong vũ trụ bao la
Cùng bay còn có anh ta Mặt Trời
Hành tinh cũng giống như người
Cho nhau ánh sáng nhận rồi là yêu