Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2019 17:05, số lượt xem: 157

Mẹ ơi sao lạ kỳ ghê
Sữa ông Thọ bán ngoài kia đầy đường
Ừ con chuyện ấy là thường
Sữa ông Thọ đặc có đường thơm ngon