Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2015 20:21, số lượt xem: 256

Giăng giăng trong cõi thực hư
Đồi hoa Đà Lạt sương mờ ảo thơm
Lên đèo Ngoạn Mục vui không
Mà mơ thác bạc xoã tung dáng huyền

Hồ đầy soi bóng chim nghiêng
Trăng ơi có kịp về miền hư vô
Cùng em viết nốt bài thơ
Bao nhiêu con chữ sóng xô nhịp vần