Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2015 08:35, số lượt xem: 252

Sinh ra từ một con thuyền
Lớn lên bạn với lục bình nổi trôi
Dưới sông thoả múc mây trời
Lên bờ tấc đất cắm dùi cũng không
Thương con sáo ngủ trên sông
Lắm con lại trách đêm đông gió gào
Chòng chành sóng vỗ chiêm bao
Giấc mơ có đất thấm vào lời ru
Chỉ khi nhắm mắt xuôi bờ
Rưng rưng... mới được phần mồ đất cho