Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2015 23:05, số lượt xem: 265

Chiều không nghe báo gió mùa
Bỗng con phố nhỏ bất ngờ lại mưa
Cành xanh hoa đã tím chưa?
Mà nghe hồn lá nhặt thưa nỗi niềm...