Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 13:25, số lượt xem: 306

Gìơ ai gặp khói cũng chê
Anh xưa thấy khói từng mê một thời
Lửa sai khói vẫy kia rồi
Vui như sắp gặp được người thân yêu

Gìơ ai gặp khói cũng kêu
Anh xưa thấy khói lam chiều reo lên
Bếp lòng đang nhớ lửa em
Vui nghe tiếng giã gạo đêm trăng Rằm

Gìơ ai gặp khói trách thầm
Anh xưa thấy khói muôn lần cảm ơn
Đói lòng được củ sắn thơm
Nghĩa tình cá nước quân dân diệu kỳ

Cái thời ấy đã qua đi
Khói giờ lêu lổng nhiều khi lửa buồn