Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2018 20:39, số lượt xem: 162

Ngọc kia dù đẹp ảo huyền
Ước chi đừng ẩn dưới miền thẳm xa
Phải dùng kính chiếu thiên la...
Nhìn tê mắt chẳng thấy ca ra...nào