Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2020 06:25, số lượt xem: 234

Âm thầm sông chở trùng mây
Bờ lau sương lạnh ngàn cây in hình
Ngân nga điệu khúc nổi chìm
Ai đem nỗi nhớ đi tìm tri âm

Lòng vui tung cánh sâm cầm
Linh thiêng trầm tích đá thầm toả hương
Dặt dìu luyến một cung thương
Dấu xưa thành quách đế vương sơn hà

Thuyền ai rẽ ánh trăng tà?
Mái chèo khuấy nước la đà khói sương
Thẳm xa lòng vọng tiếng chuông
Âm vang hào khí con Rồng, cháu Tiên

Hương Sen thơm ngát cửa thiền
Ngàn năm bờ cõi vững bền Thăng Long...