Nhầm sân bay thì khó chứ nhầm đường băng thì có đây:

http://vietnamnet.vn/vn/t...ng-o-cam-ranh-446526.html