Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2015 11:28, số lượt xem: 515

Sau cơn lũ quét mấy ngày
Sáng nay đến lớp buồn day xé lòng
Chỗ ba trò mãi trống không
Mái đầu cuối lớp mấy vòng khăn tang

Động viên trò nhỏ vững vàng
Tay cô quệt mắt giấu hàng lệ rơi
Nhà trôi sách vở cũng trôi
Chỉ còn ngọn lửa tình đời thân thương...