Cách đây vài năm thỉnh thoảng nghe tin máy bay huấn luyện của ta bị rơi ngoài biển. Tự nhiên tôi nghĩ liệu có kẻ thù nào đó chế ra cái “KHIỂN MÁY BAY”. Nó có cơ chế hoạt động như cái khiển Ti Vi nhưng mạnh gấp nghìn lần, và dài như khẩu súng, rồi đem phục sẵn ven biển. Cứ thấy Ra đa báo có máy bay cất cánh là nó ra tay và bấm nút “TẮT”. Hôm nay vừa nghe tin ta lại có máy bay huấn luyện vừa rơi, bỗng nhớ đến bài thơ này... Nếu có viển vông quá xin đừng ai ném đá nhé...