Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2015 16:23, số lượt xem: 337

Đi qua cây gạo vô tình
Dừng chân cúi xuống giật mình hoa ơi
Vẫn còn đỏ thắm mà rơi
Tại mưa hay tại tiết trời tháng ba