Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 07:03, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 02/06/2019 16:03, số lượt xem: 1366

Chắp tay lạy Hoả Diệm Sơn
Xin đừng đến cạnh rạ rơm em cầm
Bùng lên dẫu chỉ một lần
Bao nhiêu cung điện cũng dần khói mây