Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2015 23:30, số lượt xem: 376

Sao cây chẳng lạy con người
Lạy sông lạy núi cho đời có nhau
Lại đi lạy một con sâu
Đừng ăn lá nữa cho bầu nở hoa?