Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2016 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 07/02/2016 18:14, số lượt xem: 411

Có nhà văn điện hỏi nhà thơ *
Đường nào đến đó chỉ giúp cho
Nhà thơ tả mãi mà không hiểu
Qua chợ Sương Mù rẽ bến Mơ

Nhà văn xin gặp một nhà văn
May quá chỉ cho thật nhẹ nhàng
Đến đây rẽ phải kia rẽ trái
Dễ thế sao mà suýt khó khăn.

*: Có một giai thoại như thế