Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2015 19:56, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 12/03/2019 08:27, số lượt xem: 628

Hàng hoá bây giờ nhiều lắm
Đẹp tươi nhãn mác bao bì
Khi mua nhớ nhìn rõ đát
Kẻo rồi hết hạn bỏ đi

Con người là vốn quý nhất
Khai sinh hai tác giả chung
Chỉ thấy ghi ngày sản xuất
Mà không ghi hạn để dùng

Em ơi tuổi hàng hoá ngắn
Tuổi đời, tuổi chức dài ghê
Ta là sản phẩm đặc biệt
Chẳng ghi rõ đát làm chi