Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2018 20:38, số lượt xem: 250

Quyển sách bố từng khao khát
Đưa con chẳng ngó ngàng chi
Chả trách ra hàng đồng nát
Đôi khi gặp sách quí ghê