Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2016 07:58, số lượt xem: 438

Kẻ làm dấu giả cử nhân
Đã khắc mực tím dấu vuông chưa bà?
Dấu đỏ còn sợ ra toà
Dấu vuông mực tím mông gà sợ không?