Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2015 22:07, số lượt xem: 356

Chẳng ước cao như đá
Hay thành ngọn cỏ tươi
Cả hai đều khó quá
Chỉ mong nên người thôi