Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2015 23:08, số lượt xem: 488

Xuống ga vừa gặp hoàng hôn
Đã nghe hoa sữa ùa thơm khắp đường
Cảm ơn thu với quê hương
Vẫn ôm hôn kẻ tha phương trở về