Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2015 20:08, số lượt xem: 482

Ba đi ngược tháng năm trôi
Hỏi chiến tranh, hỏi núi đồi trăng sao
Gọi con trong một chiến hào
Dắt xương từ đất bế vào ba lô...