Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2018 15:51, số lượt xem: 191

Sông ơi nước ngọt vậy mà
Vẫn ra biển mặn để hoà tan nhau
Mai sau sóng có bạc đầu
Bến lưu hợp vẫn dạt dào nhớ thương