Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2019 14:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 16/03/2019 05:30, số lượt xem: 198

Xe rác chỏng trơ mấy gốc đào
Xuân đang hồng thắm đã xa nhau
Sáng ba mươi vẫn còn đắt lắm
Giờ phải đi rồi hẹn Tết sau