Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2015 21:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 16/01/2016 11:52, số lượt xem: 311

Ôn "giàu" kể sướng đi em
Để ta lại được vui thêm mỗi ngày
Chẳng cần rượu đế cũng say
Cõi mê ly ấy ở ngay trong hồn