25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/01/2016 20:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2016 08:24, số lượt xem: 786

(Thuận nghịch độc)

1. Bài thơ gốc
Ai nhớ xuân vui đến tết chơi
Bạn bè chung rượu chén đầy vơi
Mai Đào nụ biếc chồi xanh thắm
Cúc Huệ thơm hương sắc mãi tươi
Trai gái vấn vương vui hội lễ
Trẻ già thăm hỏi mến yêu người
Hoài mong nỗi nhớ thương quê vắng
Ai đến trao duyên gửi nụ cười.

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

Cười nụ gửi duyên trao đến ai
Vắng quê thương nhớ nỗi mong hoài
Người yêu mến hỏi thăm già trẻ
Lễ hội vui vương vấn gái trai
Tươi mãi sắc hương thơm Huệ Cúc
Thắm xanh chồi biếc nụ Đào Mai
Vơi đầy chén rượu chung bè bạn
Chơi tết dến vui xuân nhớ ai.