Hương Quê
 Vũ Giang

 Nhớ quê tôi lại tìm về
Làng trên xóm dưới bộn bề rạ rơm

Nhớ mùi hương cốm hương cơm
Chắt ra từ hạt lúa thơm quê nhà
Canh cua, riêu cá, dưa cà
Hơn dùng đặc sản ngồi nhà"năm sao"

Về quê, trong dạ xôn xao
Bờ tre ruộng lúa vẫy chào đón tôi...
Chạnh lòng tôi nhớ xa xôi
Bao người còn ở muôn nơi chưa về

Bỗng dưng, nhớ buổi chiều quê
Cùng đi nay có, người về người không
Ấy là thương nhớ cánh đồng
Nằm trong dự án bê tông hết rồi

Cuối chiều ngồi nhớ xa xôi
Thế thời đưa cả nhà tôi vào thành
Ngồi rồi nhớ cánh đồng xanh
Hương quê còn có ngọt lành như xưa !

 

Thơ lục bát

Xướng hoạ đường thi