Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 23:37

Mỗi chúng ta trong rất nhiều mình
Rất nhiều mình trong một chúng ta
Đeo vào và cởi ra cởi ra và đeo vào những mặt
Chiếc công sở chiếc ở nhà chiếc với bạn chiếc với tình chiếc với Vợ chiếc với mình chiếc đám ma chiếc đám cưới chiếc đi xin chiếc Ban ơn chiếc với cấp dưới chiếc với cấp trên
Sau vô số mặt là một
Sau một là vô số mặt
Đôi khi không tìm thấy mặt mình


11/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]