Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 10:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 10:53

ném vào mưa đôi mắt cú đêm
đêm tôi thăm thẳm đen mắt nhìn đen
dẫn vào chiều mịt mù mưa núi mịt mù
bầy lá chất chồng chất chồng ướt lướt thướt
hà cớ chi tôi không thể thoát lìa đêm

ngày cứ mù mù xám tôi mù tôi
làm sao thản nhiên như viên sõi dưới ánh nhìn rã mục
như con gõ kiến gõ mãi vào chiều vô thức
tôi gõ vào tôi nhịp mau
mưa không còn chờ người trở lại
tôi đợi núi đợi tôi đợi mãi không về