Bài "Người gác cầu"của Vũ Cao dược đăng bởi Fomat vào 28/07/2007, ở khổ thơ đầu thiếu hai câu thứ ba và thứ tư. xin thêm đầy đủ cả khổ thơ là:
Đêm đêm người gác cầu đón những chuyến xe đi
Xe kéo rầm rầm trên ván gỗ
Người gác cầu đứng lặng im. Sóng vỗ
Xe đã qua. Sông nước lại thì thầm
...


Nguần: Tạp chí Văn nghệ quân đội, tháng 5 năm 2002.