Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi ...!!!... vào 25/04/2009 04:26

Thoáng đã trưa
Giấc muộn
đã chiều

Thời gian ăn mòn ký ức
Dĩ vãng cuốn phim mốc
Lốm đốm
Dị hình

Thời gian ăn vào tương lai
Nhưng mà này!
Những con chữ của ta
Có khó nhai không đấy ?

Lem lém điếu thuốc cháy
Ta búng lên trời
đầu mẩu Thời gian...