Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:18

Tin chồng muôn dặm thấu cho chăng
Uất ức bao nhiêu nỗi bất bằng
Dứt dậu chỉ e làm cúc héo
Pha trời còn vị đám mây giăng
Lắng tai nghe gió sầu khôn chắn
Tựa gối nhìn hoa thảm khó ngăn
Nông nỗi nin đi không nín được
Canh khuya to nhỏ với vầng trăng.