Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:16

Xót nỗi chồng, xót nỗi con
Nước mây xa cách mấy Thu tròn
Người đi kẻ ở càng ngao ngán
Đất rộng trời cao mấy nước non
Giấc buớm đêm Thu hồn vất vưởng
Canh gà tháng Hạ dạ chon von
Tình kia cảnh đà bao nổi
Khô héo mình ve lắm mỏi mòn.