Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 13/06/2008 02:21 bởi hongha83
Đây là một chùm thơ ngắn của Triệu Cơ Thiên ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân Lệ Thuỷ chống bọn bán nước, tay sai đế quốc Mỹ. Lệ Thuỷ là hải cảng thuộc tỉnh Nam Toàn La, Triều Tiên. Với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Triều Tiên, ngày 10/5/1948 chính quyền bù nhìn bán nước Nam Triều Tiên tổ chức cuộc tuyển cử riêng lẻ, vấp phải sự phản đối của quần chúng nhân dân Nam Triều Tiên. Bọn chúng đem quân đội đến cảng Lệ Thuỷ để tấn áp cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân đảo Tế Châu. Có một bộ phận quân đội đó đã khởi nghĩa, chống âm mưu trấn áo nhân dân, phản đối tuyển cử riêng rẽ, kêu gọi đấu tranh đuổi quân Mỹ xâm lược cút khỏi Nam Triều Tiên, tiến hành cuộc tổng tuyển cử thống nhất Nam Bắc. Những bài thơ sau đây phản ánh tinh thần đấu tranh anh dũng và bất khuất đó của nhân dân Nam Triều Tiên.