Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 21:57

Viết
Viết suốt ngày
Suốt đêm
Suốt tháng suốt năm
Suốt đời
Vẫn chưa hết những gì muốn viết

Viết
Mới còn biết no
Viết
Mới biết còn sống

Lúc làm thơ
Là lúc yêu em tột đỉnh
Với ta
Chỉ viết cho sự sống
Chỉ sống cho sự viết
Bởi viết
Nhờ viết
Tại viết...


15-9-1970

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012