Nơi xưa tôi có quán chiều
Có cà phê đậm trông kiều nữ qua
Cổng xưa nở đám huỳnh hoa
Vàng hồn mới lớn, đậm tà áo bay
Tay xưa những ngón nhớ đầy
Cởi mòn khuy áo tình bày chưa ra
Mưa xưa ướt cát sân nhà
Gót ai giống quá gót hoa guốc hồng
Chân xưa về ngược bến sông
Đau hồn chim cũ sầu cơn lá vàng
Quán xưa giờ mái xiêu tàn
Người xưa còn đó đôi hàng ly không


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006