Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 19:56

Thi sĩ là kẻ trời sai xuống
Làm đẹp cho đời
Hay là người từ trên trời trốn xuống
Khóc cho đời...


27-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012