Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:03

Nghệ thuật
Còn không lời gì để khen
Còn không lời gì để ca ngợi
Ta nhập hồn với nó
bỗng dưng
Ta mất chính ta!


9-10-1970

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012