Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2014 22:57, số lượt xem: 276

Đặt chân lên đỉnh tay tiên
Ngỡ hoa sen đỡ mình lên lưng trời!
Bao nhiêu đảo dưới chân tôi
Bồng bềnh xuôi ngược, ngược xuôi cánh buồm!