Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 22/03/2007 11:59

Em nơi này ôm lòng thương nhớ
Bởi dại khờ trót lỡ gởi trao
Bây giờ nghe nhớ hanh hao
Vần thơ ngày đó lỡ trao ai rồi

Không trách số duyên chẳng giận đời
Tại mình khờ khạo quá mà thôi
Yêu thơ yêu cả luôn người
Biết thơ là ảo sao đời mãi mê

Em biết đời trăm ngàn lối rẽ
Ta không chung đường tiếc nhớ chi?
Thôi đành dứt áo chia ly
Những bài thơ ảo.....là gì đâu anh ?

Trả anh đó thơ tình một gánh
Trả cho anh nửa mảnh trăng thề
Còn em giữ lại não nề
Cùng trang thơ ảo tìm về làm duyên!
-XRĐ-