Hôm nay thu đã về đây
Ngồi ôm kỷ niệm nhớ ngày xa xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Tình yêu ngày đó bây giờ về đâu
Chỉ vài giọt nắng trên đầu
Ngàn cơn mưa lũ đã ào vào tim
Vài ba giây phút bình yên
Từ đâu cơn bão muộn phiền bủa vây
Tay em mười ngón hao gầy
Làm sao giữ được tình này anh ơi
Hôm nay thu đã đến rồi
Tình yêu khoác áo tả tơi lọc lừa
Tìm đâu mùa thu năm xưa
Thưở mà hai đứa mới vừa yêu nhau
Bây giờ mưa rơi về đâu
Thân em lá cỏ dưới bầu trời xanh
Tình yêu giờ đã mong manh
Vì người ta đã nỡ đành phụ nhau
Chim trời lẻ bạn về đâu
Mình xa mình hỏi ai sầu hơn ai
Đêm nay phố vắng đường dài
Có con chim nhỏ lạc bầy kêu thương