Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2017 06:54, số lượt xem: 113

Bao giờ về lại dòng suối cũ
Nước vẫn còn trong như ngày nào
Cứ đứng quay đi,canh em tắm
Ai muốn qua dòng,đợi chút không

Khúc suối vắng xa,ít bóng người
Đứng canh tôi chỉ lại canh tôi
Em như không biết,em lâu thế
Tôi muốn bỏ đi,sợ muộn rồi

Tưởng chuyện cũ xưa quên đã lâu
Tóc sương nay đã gội mái đầu
Mà sao trong giấc mơ đôi lúc
Lại thấy bồi hồi,thấy suối trong

Hà Nội 01-12-2017