Thả giọt xuân tình vào chén rượu
Ướp hương trừ tịch hồn xênh xang
Ươm nụ chồi non lòng bỗng biếc
Năm sang, ngày sang, đời sang trang.

Một đóa tàn mai vừa mới rụng
Cuối mùa ân ái mắt nghe cay
Xuân đến nghe chừng như rét mướt
Cõi người còn lại trắng hai tay.

Nâng cánh quỳnh khuya hương ngất ngây
Con trăng hao hớt vút cong mày,
Ta ngồi đếm giọt thời gian rụng,
Tóc người hay tóc ta bạc phai?

Tờ lịch đầu năm ta xé vội.
Tặng ai Nguyên đán ửng môi hồng,
Mừng ai áo mới xuân vừa chín
Bẽn lẽn chờ ai tặng đóa hồng.


Giao thừa năm 2007