Ta nhặt nắng,
Xâu thành chuỗi tình yêu,
Tặng ai còn đơn chiếc.

Ta hứng trăng,
Đổ vào cốc rượu nhân tình,
Tặng ai mới vừa chia tay.

Chiếc lá thu chạm vào song,
Ta tặng ai vừa đi qua mùa hạ.

Cái lạnh tràn về,
Ta giữ lại cho riêng mình,
Mùa đông.


28-3-2007

Nguồn: http://vannghesongcuulong...mp;op=viewst&sid=3129